Piąty elefant

Tytuł: Piąty elefant
Tytuł oryginału: The Fifth Elephant
Autor(zy): Terry Pratchett
Tłumaczenie: Piotr W. Cholewa
Rok wydania: 1999 (ENG), 2006 (PL)
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Dlaczego w bazie:

W tej książce, jak w wielu innych przypadkach pozycji ze Świata Dysku, wszystkie trzy żółwie nawiązania dotyczą postaci A’Tuina:

Mówią, że świat jest płaski i spoczywa na grzbietach czterech słoni, które z kolei stoją na skorupie gigantycznego żółwia. Mówią, że słonie – jako że są tak ogromnymi bestiami – mają kości ze skały i żelaza, a nerwy ze złota, bo lepiej przewodzi na wielkie dystanse.1

Znał tę legendę, oczywiście. Dawno temu nie cztery, lecz pięć słoni (elefantów, jak je nazywano w Uberwaldzie) stało na grzbiecie Wielkiego A’Tuina, ale jeden pośliznął się czy został zrzucony, spadł i odpłynął na nierówną orbitę, a w końcu runął na Dysk – miliardy ton rozwścieczonego gruboskórnego zwierza.2

Czasami jednak stukman wracał. A ci, którzy przeżyli, potem przeżywali znowu, ponieważ przeżywanie to kwestia praktyki. I niekiedy opowiadali trochę o tym, co słyszeli samotni w głębokich kopalniach… pukania martwych krasnoludów próbujących wydostać się z powrotem na świat, daleki śmiech Agiego Młotokrada, bicie serca żółwia dźwigającego Dysk…31. They say the world is flat and supported on the back of four elephants who themselves stand on the back of a giant turtle.
They say that the elephants, being such huge beasts, have bones of rock and iron, and nerves of gold for better conductivity over long distances.


2. He knew the legend, of course. There had once been five elephants, not four, standing on the back of Great A’Tuin, but one had lost its footing or had been shaken loose and had drifted off into a curved orbit before eventually crashing down, a billion tons of enraged pachyderm


3. Sometimes, though, knockermen came back. And the ones that survived went on to survive again, because surviving is a matter of practice. And sometimes they would talk a little of what they heard, all alone in the deep mines…the tap-tapping of dead dwarfs trying to get back into the world, the distant laughter of Agi Hammerthief, the heartbeat of the turtle that carried the world.


Autor: XYuriTT

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.