Kosiarz

Tytuł: Kosiarz
Tytuł oryginału: Reaper man
Autor(zy): Terry Pratchett
Tłumaczenie: Piotr W. Cholewa
Rok wydania: 1991 (ENG), 2001 (PL)
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Dlaczego w bazie: Kolejna książka w której jest kilka wzmianek, głównie o A’Tuinie. Bez rozbijania ich na osobne kawałki, trzy związane z nim kawałki brzmią:

Wyjątkiem jest Dysk, płaski i spoczywający na grzbietach czterech słoni, płynących przez kosmos na skorupie Wielkiego A’Tuina, żółwia świata.1

Któryś powiedział: Doskonale. Co to za miejsce?
Któryś powiedział: To świat Dysku. Płynie w przestrzeni na grzbiecie gigantycznego żółwia.
Któryś powiedział: Aha, to jeden z takich… Nie znoszę ich.2

Trudno jest zgłębić myśli istoty tak ogromnej, że w rzeczywistej przestrzeni jej wielkość można określić tylko w terminach prędkości światła. Ale zwrócił swą gigantyczną masę i oczami, w których mogłyby zatonąć gwiazdy, wśród miliardów światów poszukał jednego płaskiego. Na grzbiecie żółwia… Świat Dysku – świat i zwierciadło światów. Brzmiało to interesująco. A w swym miliardoletnim więzieniu Azrael się nudził.3

Dodatkowo, z racji pewnych wydarzeń i decyzji, każdy „rodzaj” żywych istot dostał swoją własną „personifikację” śmierci, w tym oczywiście żółwie:

Nad pustynią sunęła ciemna i pusta skorupa, unosząc się pól cala nad ziemią… Śmierć Żółwi.41. Except on the Discworld, which is flat and supported on the backs of four elephants which travel through space on the shell of Great A’Tuin, the world turtle.


2. One said, Very well. Where is this place?
One said, It is the Discworld. It rides through space on the back of a giant turtle.
One said, Oh, one of that sort. I hate them.


3. It is hard to fathom the thoughts of a creature so big that, in real space, his length would be measured only in terms of the speed of light. But he turned his enormous bulk and, with eyes that stars could be lost in, sought among the myriad worlds for a flat one.
On the back of a turtle. The Discworld—world and mirror of worlds.
It sounded interesting. And, in his prison of a billion years, Azrael was bored.


4. Over the desert a dark and empty shell moved purposefully, half an inch above the ground…the Death of Tortoises.


Autor: XYuriTT

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.