Animalium

Tytuł: Animalium
Autor(zy): Jenny Broom, Katie Scott
Tłumaczenie: Katarzyna Rosłan
Rok wydania: 2014 (ENG), 2016 (PL)
Wydawnictwo: Big Picture Press (ENG), Dwie Siostry (PL)

Dlaczego w bazie: Książka w bardzo dużym formacie, przybliżająca rozmaite zwierzęta. Dwie strony poświęcone są żółwiom, na jednej jest obrazek z rozmaitymi żółwiami, na drugiej ogólny opis żółwi oraz konkretne informacje na temat tych żółwi które zostały pokazane. Ponadto w książce żółwie w formie rysunków pojawiają się w wielu innych miejscach, na stronach pomiędzy rozdziałami czy też na wewnętrznych stronach okładek.

Żółwie wodne, lądowe i terapeny

Żółwie wodne (słodkowodne i morskie), lądowe i terapeny należą do rzędu zwierząt o nazwie Testudines. Pochodzi ona z łaciny odnosi se do twardej skorupy którą mają wszyscy przedstawiciele tej grupy. W starożytnym Rzymie słowo testudo oznaczało mocną tarcze służącą żołnierzom do osłaniania się podczas bitwy. Budowa współczesnych żółwi niewiele się zmieniła w porównaniu z ich przodkami sprzed ponad 220 milionów lat. Bo żółwie pojawiły się właśnie wtedy – na długo przed wężami, jaszczurkami i krokodylami

Skorupa żółwia pełni funkcję pancerza ochronnego i jest na stałe przytwierdzonia do jego ciała – nie da się jej zdjąć ani porzucić. Żółwie lądowe mają skorupy wyższe, bardziej wypukle, a żółwie wodne – raczej płaskie. Aby schować się w pancerzu, jedne zółwie obracają głowę w bok i składają ją na przedniej nodze, inne po prostu mocno cofają gło-wę i szyję. Skorupa terapen jest wyposażona w zawiasy, dzięki którym może całkowicie się zamknąć.

Samce, by wywrzeć wrażenie na samicach, często odprawiają skomplikowane rytuały godowe. Po godach samice znoszą jaja w twardych skorupach. Od temperatury, w jakiej są one przechowywane, zależy płeć potomstwa (tak samo jest u krokodyli i nie których jaszczurek).1

Opis ilustracji

1: Żółw zielony
Chelonia mydas
Długość: 1.5 metra
Ten duży żółw morski jest zwierzięciem roślinożernym. Żywi się głównie wodorostami. Zamieszkuje tropikalne wody oceanów Atlantyckiego Spokojnego
2: Żółw malowany
Chrysemys picta belli
Długość: 25 centymetrów
Potrafi godzinami wygrzewać się na słońcu, zwłaszcza rano. Częsty widok to kilka żółwi malowanych, leżącycj jeden na drugim na kłodzie drzewa.
3: Żółw Emydoidea blandings
Długość: 20 centymetrów
Część brzuszna jego skorupy jest wyposażona w zawias, po którego zamknięciu pancerz staje się zupełnie szczelny. To żółw wszystkożerny – odżywia się między innym owocami, rybami i żabami.
4: Żółw diamentowy
Malademys tempin
Długość: 15 centymetrów
Ten łagodnie usposobiony gaturek zamieszkuje lekko zasolone laguny, bagna pływowe oraz puszczyste plaże na wschodnim wybrzeżu USA. Z powodu nadmiernego odławiania i niszczenia jego środowiska naturalnego omal nie wyginął.
5: Żółw lamparci
Geochelone pardalis
Długość: 50 centymetrów
Środowiskiem naturalnym tego dużego żółwia jest afrykańska sawanna. Na niej dożywa nawet 100 lat. Dzięki nogom zakończonym chwytliwymi pazurami sprawnie chodzi, znakomicie pływa i zadziwiająco dobrze się wspina
6: Żółw gwiaździsty
Geochelone elega
Długość: 28 centymetrów
Bardzo dobrze znosi wodę, można więc spotkać go na terenach gdzie występuje pora deszczowa. Wypukłości pancerza ułatwiają mu utrzymanie równowagi. 2

1. Turtles, Tortoises and Terrapins
Turtles are members of an order of reptiles called Testudines, which also includes tortoises and aquatic terrapins. This name refers to the hard shell that all its species possess, as a testudo in ancient Rome was a hard screen or shield that soldiers used to protect themselves. Little of the modern turtle’s anatomy has changed from its prehistoric ancestors’, who date back more than 220 million years, making turtles and tortoises more ancient than all snakes, lizards and crocodiles.
Turtles’ shells are attached to their bodies, and so their protective armour can never be taken off or left behind. Land-dwelling tortoises have higher, domed shells, whilst aquatic species have flatter shells. To hide inside their shells, some species fold their head alongside their shoulder, whilst others retract their neck and head backwards. Box turtles have a hinged bony plate that allows their shells to close completely.
Males will often perform elaborate courtship rituals to impress females, who lay shelled eggs after mating. The temperature that the eggs are kept at affects the sex of the hatchlings (a trait shared with crocodiles and some lizards).


2. Key to plate
1: Green sea turtle
Chelonia mydas
Length: 150 centimetres
This large sea turtle is a herbivore, feeding mostly on seagrasses. Populations of green sea turtles can be found in tropical waters of the Atlantic and Pacific oceans.
2: Painted turtle
Chtysemys pitta bellii
Length: 25 centimetres
Also known as the firebelly turtle. this species spends long hours basking in the sun, particularly early in the day. It is common sight to find several painted turtles piled on top of one another on a log.
ifey to plate
3: Blanding’s turtle
Emycloidea blandingii
Length: 20 centimetres
This turtle has a plastral hinge that forms a protective hatch at the front of its shell. It is omnivorous, feeding on a range of foods such as berries, fish and frogs.
4: Diamondback terrapin
Malaclemys terrapin
Length: 15 centimetres
The mild-mannered diamondback terrapin lives in brackish lagoons, tidal marshlands and sandy beaches in east-coast America. The species nearly became extinct due to over-hunting and destruction of its habitat
5: Leopard tortoise
Geoche/one pordoirs
Length: St centimetres
The leopard tortoise is a large tortoise found in savannah habitats in Africa, where it can live for up to 100 years. Its grasping toenails make A an agile walker, strong swimmer and surprisingly good climber.
6: Indian star tortoise
Geochelone elegans Length: 28 centimetres
The Indian star tortoise has a high tolerance of water, and so can be found in places that experience monsoon seasons. Its dome shape allows it to easily self-right.


Autor: XYuriTT

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.