Maugli

Title: Maugli
Year: 1973
Director: Roman Davydov
Dubbing: Lyusyena Ovchinnikova, Aleksandr Nazarov, Anatoliy Papanov, Sergey Martinson, Lyudmila Kasatkina, Stepan Bubnov, Lev Lyubetskiy, Yuriy Khrzhanovskiy, Yuriy Puzyryov, Vladimir Ushakov, Oleg Vidov, Mariya Vinogradova, Tamara Dmitrieva, Klara Rumyanova, Lev Shabarin
Genre: Animation, Adventure, Family
Country: USRR

Why in Database: This film is made from edited and combined five short animations (Maugli. Raksha (1967), Maugli. Pokhishchenie (1968), Maugli. Poslednyaya okhota Akely (1969), Maugli. Bitva (1970), Maugli. Vozvrashchenie k lyudyam (1971) ), and of course there are turtles in it, in two scenes, one underwater and one near the shore.

Author: XYuriTT

Bookmark the permalink.

Comments are closed.